linkowwwi

prijatelji i ostali:

"opisati krankenHaus kao velvete cijepljene sa stoogesima, te oplemenjene s ride, tek je djelomično točno. njiHova je prava definicija zapravo – jedna urnebesna mješavina zagorsko-dalmatinskiH mentaliteta i onoga što ti mentaliteti stvaraju svojim spojem, poput generalnog stava "iznutra mokar, izvana suH""

b. bađun, Heriona nova

oko bilo kakviH mogućih poteškoća uzrokovaniH (prekomjernom) kH konzumacijom, konzultirajte se sa najbližim liječnikom ili posjetite našu preporučenu terapiju